Lütfen bekleyiniz...

Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
24.06.2021 Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09/06/2021 Tarihli ve 2021/571 Sayılı Kararı
05.03.2021 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
03.02.2021 Kira Sözleşmesinin Mahkeme Kararına İstinaden 1606 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesine Göre Harçlardan Muaf Kurum Yerine Şirket Tarafından Tapuya Şerh Verilmesi İşleminden Harç Aranılıp Aranılmayacağı Hakkında Özelge
31.12.2020 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun
31.12.2020 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun
27.12.2020 Yardım Toplama ve Dernekler Kanunu ile İlgili Yeni Düzenlemeler
10.08.2020 Derneklere Yönelik Eğitimler, İçişleri E-Akademi ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü İnternet Sitesi Üzerinden Erişime Açıldı
09.07.2020 Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
04.06.2020 İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
09.05.2020 Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/04/2020 Tarihli ve 2020/315 Sayılı Kararı
01.04.2020 Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
26.03.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
24.12.2019 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
08.11.2019 Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
26.06.2019 Askeralma Kanunu
27.04.2019 Dernekler Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
17.10.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
01.10.2018 Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13.09.2018 Ek Tasfiye Halinde KV, KDV ve VUK Yönünden Değerlendirme Hakkında Özelge
09.07.2018 Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
07.07.2018 Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.06.2018 İştiraki Olan Anonim Şirketten Elde Edilen Kâr Payının Vergilendirilmesi Hakkında Özelge
15.05.2018 Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02/04/2018 Tarihli ve 2018/32 Sayılı Kararı
16.03.2018 Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
08.03.2018 Olağanüstü Hal Kapsamında Milli Savunma İle İlgili Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun
Sayfada 25 Kayıt Toplam 6 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor